Citadel Diest

Hoe kunnen we een PPS opzetten op basis van lokale waarden?

Cesco

Hoe kunnen we een aanpasbaar, betaalbaar en circulair woonmodel ontwikkelen?

Locay

Hoe kunnen we een platform ontwikkelen voor de coöperatieve herontwikkeling van onderbenutte gebouwen?

De Aa

Hoe kunnen we een strategie ontwikkelen voor een ander soort stadsmaken?

Solidair Woonplatform

Hoe kunnen we een burgerplatform maken om nieuwkomers te huisvesten?

Studie coöperatief wonen

Hoe kunnen we een alternatief voor kopen of huren opschalen in België?

Begijnendreef Turnhout

Hoe kunnen we met een stad en haar bewoners een circulaire hub maken?

HEIM - living in diversity

Hoe kunnen we integratie bevorderen door ontwerp?

Studio Open Kerk

Hoe kunnen we lege kerken herbestemmen in functie van gemeenschappen?

EULER

Hoe kunnen we informele vormen van leren identificeren in participatieprocessen?

Conceptstudie Droogdokken Antwerpen

Hoe kunnen we samen een nieuwe toekomst creëren voor een historische havensite?

We kopen samen den Oudaan

Hoe kunnen we samen den Oudaan kopen?

Cultuurhuis Hoogstraten

Hoe kunnen we een cultuurcentrum vormgeven als 'derde plek'?

Webinar Wooncoöperaties

Hoe kunnen we wooncoöperaties herintroduceren in Vlaanderen?

De Kruierie Balen

Hoe kunnen we bestaande en nieuwe partners van een bibliotheek en vrijetijdscentrum een derde plek laten dragen?

Anticipatieve herbestemming

Hoe kunnen we de vraag naar ruimte anticipatief op elkaar af te stemmen?

Stadsgebouw 2.0

Hoe kunnen we een nieuwe generatie stadsgebouwen maken?